یکشنبه 26 فروردین 1403  

آیین نامه

آیین نامه.

آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی

گسترش شبکه جهانی وب و سیاست مبتنی بر دسترسی در مقابل نگهداری، موجب افزایش تولید منابع دیجیتال شده است. با توجه به مزایای استفاده از منابع دیجیتال، کتابخانه ها نیز همگام با این حرکت، جهت تأمین بخشی از منابع خود اقدام به فراهم سازی و دسترس پذیری منابع دیجیتال نموده اند. ایجاد، انتشار، استفاده آسان و سریع، روزآمدی مواردی هستند که می تواند در جایگاه خود از نکات مثبت بهره برداری از منابع دیجیتال محسوب شود و از طرفی موجبات استفاده غیرقانونی از منابع دیجیتال را نیز فراهم کند. تکثیر غیرمجاز منابع دیجیتال، حقوق نویسندگان و سایر صاحبان اثر را تحت تأثیر قرار میدهد و در واقع نقض حقوق مالکیت معنوی را به دنبال دارد
.

در این راستا، کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی آبادان، خود را به مقید به رعایت حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی میداند و از سویی، کلیه کاربران خود را دعوت به رعایت و حمایت از این قوانین کرده است. رعایت قوانین مطرح شده در زیر الزامی می باشد و در صورت مشاهده عدم رعایت قوانین و فعالیت غیرمجاز با کاربران خاطی طبق قانون و مقررات موجود برخورد خواهد شد. مهمترین این قوانین به شرح زیر است:
دسترسی منابع موجود در کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی آبادان از طریق وزارت و یا اشتراک سالانه از سوی دانشکده برقرار گردیده است. لذا، فقط کاربران (اعضای هیأت علمی، دانشجویان، پرسنل) دانشگاه علوم پزشکی آبادان در داخل و خارج از پردیس به این مجموعه دسترسی دارند. کاربران این دانشگاه مجاز به در اختیار گذاردن اطلاعات کاربری خود به سایرین نبوده و موظف به استفاده قانونی از آن هستند.
منابع حاضر جهت استفاده آموزشی، تحقیقاتی فراهم گردیده است، امکان دانلود و پرینت قسمتی از کتاب الکترونیک، به منظور اهداف آموزشی و پژوهشی مجاز است. اما دانلود یا پرینت کل کتاب و هر گونه استفاده تجاری از کتاب های الکترونیک ممنوع است. لذا، هر گونه سوء استفاده اعم از دراختیار قراردادن نام کاربری، نصب روبات، خدشه دار کردن ماهیت اثر به نام خود و غیر، تکثیر و استفاده تجاری از منابع کتابخانه دیجیتال؛ مشمول پرداخت خسارت و مجازات قانونی می باشد.

تکثیر منابع دارای حق طبع و نشر/ حق تکثیر
:


کاربران دانشگاه علوم پزشکی آبادان ملزم به رعایت حقوق طبع و نشر می باشند و در صورت نیاز به تکثیر حتماً به موازین حقوقی مربوط به منبع مورد نظر دقت نمایند و در صورت نیاز مجوز لازم را از مالک اثر اخذ کنند
.


جریمه و جبران خسارت
:


جهت رعایت قوانین ذکر شده و پایبندی به اصول و موازین حمایت از حقوق مالکیت معنوی، در صورت مشاهده هر گونه سوءاستفاده علاوه بر قطع دسترسی فرد، جبران خسارت وارده به دانشگاه و آثار موجود برعهده فرد می باشد
.