یکشنبه 26 فروردین 1403  

isi

راهنمای استفاده از پایگاه Web Of Sciene.


مؤسسه اطلاعات علمی یا
 (Institute for Scientific Information) ISI مؤسسه‌ای با تمرکز بر علم سنجی و انتشارات علمی در سال 1960 تأسیس شده است.

این مؤسسه برای نخستین بار توسط یوجین گارفیلد تأسیس شد و سپس در سال 1992 توسط مؤسسه تامسون خریداری شد و با نام Thomson scientific  شناخته می‌شد و این مؤسسه علمی بخشی از شرکت Thomson reuters بود.
در حال حاضر این مؤسسه توسط شرکت Clarivate Analytics خریداری و مدیریت می شود.
آی اس آی هر سال گزارشی را تحت عنوان گزارش استنادی مجلات علمی که با سرواژه JCR (journal citation reports) معروف است ارائه می‌کند که در آن مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی خود را براساس شاخصی با عنوان ضریب تأثیر (Impact Factor) رتبه بندی می‌کند. در حال حاضر امکان رصد علمی پژوهشگران، مؤسسات، مجلات و ... در 
Web of Science  وجود دارد و امکانات جدیدی نیز بر آن افزوده می گردد.

این مجموعه دارای زیر مجموعه هایی است که نمایه شدن مقالات به Index در این بخش ها منوط می باشد، از جملهCPCI-S, ESCI, CPCI-SSH SCI-Expanded, SSCI,
جهت استفاده از این مجموعه نیاز به اشتراک دسترسی می باشد. 
https://diglib.abadanums.ac.ir/Portal/picture/?201556/isi01

در بخش های مختلف امکان جستجو و محدود کردن جستجو به فیلدهای مورد نظر وجود دارد.


https://diglib.abadanums.ac.ir/Portal/picture/?201557/isi02

مثال: جستجوی مقالات 5 سال اخیر با عنوان
 
Nephritis


https://diglib.abadanums.ac.ir/Portal/picture/?201558/isi03نتایج جستجو


https://diglib.abadanums.ac.ir/Portal/picture/?201559/isi04
 

نمایی از گزارش استنادی جستجوی انجام شده

https://diglib.abadanums.ac.ir/Portal/picture/?201560/isi05