یکشنبه 26 فروردین 1403  

سال 1401

کارگاه های برگزار شده در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در سال 1401.

کارگاه ها.

ردیف عنوان مدرس جامعه هدف مکان برگزاری زمان برگزاری
1 آشنایی با نحوه بروزرسانی سامانه علم سنجی دکتر مریم آذرگون
(دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی)
اعضای هیات علمی سالن آمفی تئاتر معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری 1401/02/19
3 جستجوی پایگاه اطلاعاتی دکتر زرین زرین آبادی
(دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی)
دانشجویان سالن آموزشی بیمارستان ولی عصر (عج) 1401/03/04
5 آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PubMed دکتر حسین قلاوند (دکتری کتابداری پزشکی) دانشجویان سالن فناوری اطلاعات معاونت آموزشی 1401/8/10
13 کاربا نرم افزار

 Endnote
دکتر حسین قلاوند ویژه دانشجویان سالن انفورماتیک  معاونت آموزشی 1401/9/6
17 پروپوزال نویسی (1) دکتر زرین زرین آبادی پرسنل مجازی 1401/9/27
18 پروپوزال نویسی (2) دکتر زرین زرین آبادی پرسنل مجازی 1401/9/30