یکشنبه 26 فروردین 1403  

خط مشی کتابخانه دیجیتال

خط مشی کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

چشم انداز

دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مجموعه مراکز آموزشی وزارت بهداست، درمان و آموزش پزشکی عهده‌دار امر توسعه بهداشت، درمان، آموزش و تحقیقات در شهرستان آبادان می‌باشد. توسعه و ارتقاء وضعیت موجود نیاز به تلاش و مجاهدت کلیه بخش‌های دانشگاه دارد. لذا، در این راستا کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی آبادان در کنار کتابخانه‌های دانشگاه در راستای اهداف سازمانی و ارتقاء وضع موجود قدم برمی‌دارد و اقدام به تأمین منابع اطلاعاتی دیجیتال نموده است.

اهداف و مأموریت

هدف اصلی کتابخانه الکترونیک دانشگاه، کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش، پژوهش، درمان و ارتقا سلامت در دانشگاه از طریق تامین منابع اطلاعاتی الکترونیکی لازم و کافی و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای اهداف مزبور در کوتاه ترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن است. بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه الکترونیک دانشگاه در نظر گرفته شده است           :


-تلاش در جهت تحقق اهداف آموزشی از جمله غنای منابع مورد نیاز هر رشته تحصیلی

-تلاش در جهت تحقق اهداف پژوهشی از جمله فرآهم آوری منابع و زیرساخت های اطلاعاتی لازم در تحقیقات

-ارتقاء وضعیت سلامت و درمان از طریق دسترسی به منابع به روز بالینی

-توسعه، تسهیل دسترسی و روزآمدسازی منابع دیجیتال

-راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی و مرجع به کلیه مراجعان به صورت حضوری، آنلاین و پست  الکترونیکی

-تهیه راهنما و بروشور به منظور اطلاع رسانی کاربران از منابع و خدمات کتابخانه الکترونیک

-برگزاری کارگاه جهت آشنایی با منابع دیجیتال