جمعه 2 آبان 1399  

رویدادها و اخبار

             نرم افزار کتابخانه 
   


نظر خواهی

میزان رضایت شما از نحوه دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی آنلاین و کتابخانه دیجیتال پردیس دانشکده و خارج از آن
   
خیلی زیاد
زیاد
کم
متوسط