یکشنبه 26 فروردین 1403  

Scopus

راهنمای آموزشی استفاده از پایگاه استنادی اسکوپوس.


 

در چه حیطه موضوعاتی می‌توان از اسکاپس استفاده کرد؟

همه حیطه‌های علوم که شامل علوم زیستی، فیزیک، شیمی، علوم اجتماعی می‌شود را در بر می‌گیرد.

یک نمایه استنادی معتبر است.
یکی از محصولات
 انتشارات الزویر است.
استفاده از اطلاعات آن نیاز به پرداخت هزینه دارد.
اولین نکته‌های حائز اهمیت:
 

·نیازمند پرداخت هزینه و اشتراک سالیانه می‌باشد.

·ادرس ورود به سایت    WWW.SCOPUS.COM

 

پس از ورود به سایت، این قسمت ها مشاهده می گردد:
 


 

SEARCH

بخش جست‌وجو


از چهار قسمت تشکیل شده است:

 

ADVANCED انجام جستجوی حرفه ای

AFFILIATION جستجو بر اساس نام سازمان

AUTHOR جستجو بر اساس نام نویسنده

DOCUMENT  جست و جو مقاله براساس عنوان ، مجله، نویسنده، و چکیده .....
  

در زیر جستجوی مقالات مجله nature با عنوان common cpld را می بینیم:


 

نتایج جستجو