اخبار
1397/11/13 شنبه
پیگیری رفع مشکلات معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری در حوزه فناوری اطلاعات
در نشست معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری با سرپرست اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی آبادان، درباره رفع مشکلات این معاونت در زمینه آی تی بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، در این نشست که با حضور دکتر مبارک؛ معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری، مهندس داودی؛ سرپرست اداره آمار و فناوری اطلاعات و کارشناسان و سرپرست‌های واحدهای مرتبط برگزار شد، رفع مشکلات و تقویت و بهبود امکانات موجود در زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مواردی از قبیل ایجاد سرویس ریست پسورد ایمیل آکادمیک، ایجاد سرویس ریست پسورد ایمیل VDI، راه‌اندازی سرویس smpt پژوهشیار، اتصال به سامانه نوید و ایجاد سرویس‌های ویژه دیگر در این نشست به تفصیل بررسی و تصمیمات لازم اخذ شد.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir