اخبار
1398/9/20 چهارشنبه
برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج
مسابقات دارت و فوتبال دستی به مناسبت هفته بسیج در سالن شادروان فاروق فتاحی با حضور کارکنان دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار گردید.
و نتایج کسب شده به شرح ذیل اعلام میگردد:

بانوان

آقایان

کسب مقام

دارت

فوتبال دستی

کسب مقام

دارت

فوتبال دستی

1

مهشید صیفی

فروغ حاجی باقری ، ناهید طواف

1

رضا کیانی

عبدالحسین دریس و محمد روشنی

2

الهه گوجان سامانی

مهشید صیفی،ندا عیسائی

2

محسن امیرکنعانی

یوسف اهل دیری و علی بحرانی محمدی

3

فروغ حاجی باقری و مریم مهدوی

نجات حقیقت خواه،الهام درویشی

3

سیدعباس ارجمند و عبدالحسین دریس

ـ رضاکیانی و مهدی مزیونی

ـ سهراب منصوری و جلیل آلبوغبیش

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir