کارگاه آموزش
1398/7/16 سه‌شنبه
برگزاري جلسه روساي امور اداري ، كارشناسان صدور احكام
کارگاه آموزشی توجیهی صدور احکام موضوع بند (ج)ماده 112قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در تاریخ98/07/16 با حضور روسای گروه توسعه سازمان وتحول اداری ، اداره منابع انسانی کارشناسان دو اداره و کلیه ی واحد های تابعه این اداره برگزار گردید.
فایل آموزش از اینجا دانلود شود.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir