کارگاه آموزش

.

کارگاه آموزشی تازه های BLS_ALS

گروه هدف : فوریت های پزشکی _پرستار 

تاریخ برگزاری :1398/09/25
ساعت برگزاری :9 صبح الی 15
مکان :سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی آبادان
ساعت آموزشی : 12 ساعت 
مدرس : دکتر فرشاد فتحی متخصص طب اورژانس 
مجری : واحد آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
بیشتر