اخبار

.

این جلسه  در تاریخ 98/03/11 در دفتر مدیر فناوری اطلاعات با حضور مدیر آی تی و کارشناسان مرتبط و سرپرست بیمه سلامت شهرستان برگزار گردید

بیشتر