اخبار

.

در این  جلسه که با حضور مدیر و فناوری اطلاعات و کارشناسان it و مسئول گسترش معاونت بعداشت برگزار گردید  6 دانشگاه پایلوت شده که اعلام آمادگی جهت راه اندازی نظام ارجاع سطح 1 به 2 و3 از سوی وزارت مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر