شرح وظایف واحد آمار

1.جمع آوری اطلاعات آماری در سطح واحدهای تابعه

2.تهیه گزارشات دوره ای

3.کنترل و بررسی فرآیندها جمع آوری دادها از نظر صحت و دقت

4.تهیه آمار و نمودارهای مقایسه ای ماهیانه و سالیانه

5.تهیه سالنامه آماری منابع انسانی دانشکده

6.انجام مکاتبات اداری مرتبط

7.به روز نمودن سامانه های مربوطه

8.انجام سایر امور مربوطه بر طبق مقررات و با دستور مقام مسئول

تعداد بازديد اين صفحه: 3706
تعداد بازديد کنندگان سايت: 23129945 تعداد بازديد زيرپورتال: 267120 اين زيرپورتال امروز: 111 سایت در امروز: 5770 اين صفحه امروز: 2