شـرح وظـایـف واحد استخـدام
1.پیگیری اخذ مجوز استخدامی از سازمان های ذیربط برگزاری آزمونهای استخدامی و اعلام  نتایج انجام امور مربوط به پزشک خانواده ،بیمه روستایی تیم سلامت انجام امور مربوط به استخدام کارکنان

2. تشکیل پرونده و انجام کلیه مکاتبات مربوط به نیروهای جدید الاستخدام

3.تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی 

4.تثبیت وضع کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 

5.انجام کلیه امور مربوط به مشمولین طرح نیروی انسانی 

6.انجام کلیه امور مربوط به پیام آوران بهداشت

7.مطالعه قوانین ومقررات بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به اعضاء هیئت علمی صادره از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی


8.اظهار نظر و انجام امور کارشناسی در رابطه با امور اداری اعضاء هیئت علمی دانشکده

9.انجام امور مربوط به پذیرش ، شروع بکار و پایان کار اعضاء هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی و بازنشستگی اعضاء

10.انجام امور مربوطه به استخدام شامل فراخوان جذب اعضاء هیئت علمی ، تشکیل پرونده ،تامین اعتبار حقوقی، اختصاص ردیف سازمانی و صدورابلاغ مربوط


11.ارائه گزارشات و آمار مورد نیاز در رابطه با اعضاء هیئت علمی به واحدهای داخلی دانشکده و سایر موسسات وابسته به وزارت متبوع

12.انجام مراحل کارگزینی اعضاء هیئت علمی شامل استخدام، تمدید قرارداد،افزایش ضریب حقوقی ،ترفیع پایه، ارتقاءمرتبه، ماموریت آموزشی، تمام وقت جغرافیایی، فوقالعاده مدیریت، فسخ قرارداد، بازنشستگی وغیره

13.انجام سایر وظایف محوله از طرف مقامات مافوق دانشکده در رابطه با اعضاء هیئت علمی

14.مکاتبات اداری مختلف در مورد اعضاء هیئت علمی به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی

تعداد بازديد اين صفحه: 5717
تعداد بازديد کنندگان سايت: 23129611 تعداد بازديد زيرپورتال: 267111 اين زيرپورتال امروز: 111 سایت در امروز: 5436 اين صفحه امروز: 1