نام و نام خانوادگی مسئول انبار

محسن احمدی سورشجانی

 

 تلفن تماس

061-53392952
 

شرح وظایف

v    برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان

v    همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده

v    نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان

v    صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا

v    صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا

v    صدور فرمهاي مرجوعي، برگشت از خريد و ساير فرم هاي مشابه

v    صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم

v    ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار نظام نوين مالي

v    دريافت سفارش كالا و خدمات مورد نياز سازمان از واحدهاي گوناگون و بررسي و رسيدگي به آنها

v    مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي مانند سرقت، صدمه و حادثه از طريق طبقه بندي و چيدمان صحيح انبار

v    پيش بيني برنامه ريزي و كنترل مواد و انبار گرداني متناسب با نوع شركت و مواد  و كالاها

v    تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و كارت هاي مربوط

v    صدور اقلام مورد نياز به واحدهاي گوناگون مطابق با درخواست هاي و سفارشات كتبي و ثبت آنها
  
تعداد بازديد اين صفحه: 843
تعداد بازديد کنندگان سايت: 25007331 تعداد بازديد زيرپورتال: 37616 اين زيرپورتال امروز: 142 سایت در امروز: 18994 اين صفحه امروز: 3