شرح وظایف کارشناسان اقتصاد سلامت

1-     بررسی و مطالعه راه های مختلف اعمال صرفه جویی در هزینه ها براساس هزینه یابی استاندارد

2-     بررسی و مطالعه راه های نحوه افزایش منابع و اعتبارات مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به معاونت توسعه و ریاست دانشگاه

3- تهیه و ارائه گزارش های تحلیلی از وضعیت منابع و مصارف دانشگاه در مقاطع سه ماهه

4- تحلیل اقتصادی تاثیر سیاست های سلامت در سطح دانشگاه

5- تحلیل اقتصادی میزان عرضه و تقاضای خدمات سلامت در مناطق تحت پوشش 

 6-تحلیل اقتصادی میزان عرضه و تقاضای خدمات آموزش پزشکی در مناطق تحت پوشش

7- تعیین اولویت های بررسی مداخلات براساس نیازسنجی:هزینه بیماری-بار بیماری

8- تحلیل هزینه-اثر بخشی فعالیت های بهداشتی و درمانی دانشگاه

9- تحلیل هزینه-اثر بخشی  فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

10- تحلیل هزینه-منفعت فعالیت های بهداشتی و درمانی دانشگاه

11- تحلیل هزینه-منفعت فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

12- تحلیل و بررسی تعرفه های مصوب دانشگاه و تطبیق آن با قیمت تمام شده خدمات و ارائه گزارش تحلیلی

13- هزینه یابی فعالیت ها،برنامه ها و محصولات و تعیین بهای تمام شده خدمات

14-تعیین و تشخیص هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در هزینه یابی فعالیت ها

15- تنظیم و بررسی حساب های ملی سلامت و ارائه گزارشات تحلیلی

16- مشارکت در ارزشیابی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از لحاظ اثرات اقتصادی و اجتماعی آنان در استان

17- مشارکت در ارزشیابی طرح های خدمات سلامت از لحاظ اثرات اقتصادی و اجتماعی در استان

18- ارائه تحلیل های بودجه ای از صورت های مالی اصلی سالیانه از جمله(ترازنامه،صورت درآمد و هزینه،صورت منابع و ومصارف دولتی،صورت تغییر در خالص دارائی های جامع و صورت جریان وجوه نقد)

19- بررسی میزان انحراف هزینه های ایجاد شده از هزینه های پیش بینی شده و تحلیل علل آن

20- بررسی و تحلیل نسبت هزینه های سربار به مستقیم در فعالیت ها

21- اجرای محورهای مختلف"مدیریت دانش" در مدیریت برنامه ریزی،بودجه و پایش عملکرد

22- بررسی و تحلیل منابع و نحوه هزینه کرد آنها با استفاده از تکنیک ها و روش های نوین" حسابداری مدیریت"

23- تجزیه و تحلیل و بررسی کارایی فنی فعالیت های دانشگاه

24- تجزیه و تحلیل و بررسی کارایی اقتصادی فعالیت های دانشگاه

25- اجرای برنامه های آموزشی در زمینه های مبانی مالی معاملاتی،بودجه،برنامه ریزی،پایش عملکرد،اقتصاد سلامت و سایر موارد مرتبط برای مدیران و کارشناسان دانشگاه
امروز
شنبه 25 مرداد 1399  
          
   
       
   
       
   
          
 
       
   

         
     
      
تعداد بازديد اين صفحه: 3039
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28987831 تعداد بازديد زيرپورتال: 251291 اين زيرپورتال امروز: 302 سایت در امروز: 29279 اين صفحه امروز: 5